Copa i Cogeca wystosowały do przewodniczącego Komisji Europejskiej list, w którym jasno sprzeciwiły się dalszym ustępstwom w sektorze rolnictwa w zamian za korzyści dla innych sektorów gospodarki w negocjacjach z południowoamerykańskim blokiem handlowym Mercosur.

Przewodniczący Copa powiedział, że jeżeli chodzi o sektor rolnictwa, UE dużo już zaoferowała krajom Mercosuru w ramach toczących się negocjacji handlowych, nie otrzymując niczego w zamian. Nie do zaakceptowania jest dalsze podnoszenie oferty UE w sektorze rolnictwa. Należy ograniczyć ustępstwa dotyczące naszych najbardziej wrażliwych sektorów takich jak: wołowina, cukier, drób, etanol, ryż i sok pomarańczowy importowany do UE. Już teraz UE importuje ze wspomnianych krajów ogromne ilości produktów rolnych, niestety bez wzajemności. Potrzebujemy wyważonych umów handlowych, zgodnych z naszymi metodami produkcji.

W związku z niepewnością, wynikającą z negocjacji w sprawie Brexitu, a także z rozmów na temat przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej i budżetu UE, wzywamy UE do zaniechania w negocjacjach kolejnych ustępstw w sektorze rolnictwa, ostrzegł przewodniczący Cogeca. Dalsze próby sprzedania rolnictwa w tych negocjacjach staną się zagrożeniem dla wzrostu i miejsc pracy na obszarach wiejskich. Byłoby to ogromną stratą dla unijnej strategii ożywiania zatrudnienia na obszarach wiejskich w Europie.