UE - Copa i Cogeca podkreśliły postępy, jakie rolnicy i ich spółdzielnie poczynili w walce z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe, przy czym w raportach UE wykazano 13-procentowy spadek stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w produkcji zwierzęcej.

Stwierdzenie to padło na imprezie zorganizowanej w Parlamencie Europejskim przez Europejską Platformę na rzecz Odpowiedzialnego Stosowania Leków na Zwierzętach "Realizacja zobowiązania Epruma do odpowiedzialnego stosowania leków weterynaryjnych”.

Sekretarz generalny Copa-Cogeca, powiedział, że rolnicy i ich spółdzielnie są bardzo zaangażowani w tę pracę, a ich celem jest zapewnienie zrównoważonej produkcji zwierzęcej dzięki zdrowym i produktywnym zwierzętom.

Poprawa zdrowia zwierząt jest przecież jednym z najlepszych sposobów na ograniczenie konieczności stosowania antybiotyków. Dewizą Copa-Cogeca jest to, że lepiej zapobiegać niż leczyć.

  Copa-Cogeca są założycielami EPRUMA i pracują nad zasadą, że antybiotyki powinny być stosowane w myśl zasady: „tak mało jak to możliwe i tak dużo, jak to konieczne ".