Przewodniczący grupy roboczej „Rolnictwo ekologiczne” Copa i Cogeca, powiedział, że porozumienie przyjęte za prezydencji maltańskiej zmierza we właściwym kierunku, czyli w stronę większej harmonizacji w UE.

Uwzględnia również większość z postulatów Copa i Cogeca. W szczególności utrzymanie dorocznych kontroli na miejscu u wszystkich podmiotów i bardzo surowe warunki dla przyznania odstępstwa. Nie ma ograniczeń dotyczących wielkości gospodarstwa i możliwe jest prowadzenie gospodarstwa mieszanego.

W odniesieniu do przypadków braku zgodności i obecności niedozwolonych substancji zaplanowano jasne kroki i dokładny kalendarz prac, by doprowadzić do większej harmonizacji.

W przypadku materiału siewnego, system odstępstw dla nieekologicznego materiału siewnego wraz z bazą danych pozwoli na wcześniejsze zniesienie tego odstępstwa.

System zgodności produktów importowanych opatrzonych certyfikatami wystawionymi przez organy kontrolne zapewni równe warunki konkurencji między rolnikami z UE i spoza UE.

Po zatwierdzeniu porozumienia politycznego Copa-Cogeca upewnią się, że zasady wykonawcze i delegowane będą dostosowane do potrzeb sektora i pozwolą na dalszy rozwój.

Sekretarz generalny Copa i Cogeca, wyraziła zadowolenie, że udało się wypracować odpowiednie rozwiązanie dla tak dynamicznego sektora jak branża ekologiczna.

Po 20 miesiącach rozmów w końcu sytuacja przepisów w zakresie rolnictwa ekologicznego się ustabilizuje i rolnicy oraz ich spółdzielnie będą mogli planować swoją przyszłość.

Przepisy są dostosowane do Traktatu Lizbońskiego, co zapewnia pewność prawa wszystkim podmiotom, w tym rolnikom.