Cięcia zagrożą produkcji wysokiej, jakości żywności, celą środowiskowym, konkurencyjności, wzrostowi i zatrudnieniu.

Przemawiając w Brukseli, przewodniczący Copa powiedział, że Copa i Cogeca zdecydowanie odrzucają wszelkie propozycje obcięcia wydatków na wspólną politykę rolną w budżecie UE w przyszłości. Dochody rolników już wynoszą jedynie 40 proc. średnich zarobków w UE, a w ciągu ostatnich czterech lat spadły o 20%. A przecież to rolnicy są odpowiedzialni nie tylko za codzienną produkcję wysokiej, jakości bezpiecznej żywności spełniającej surowe normy produkcji i dobrostanu, lecz również stanowią cześć rozwiązania problemu, jakim są zmiany klimatu. Na obszarach wiejskich, zapewniają wzrost i miejsca pracy, gdzie często brakuje alternatyw dla tej formy zatrudnienia.

Eksport produktów rolnych ma duże znaczenie dla gospodarki. Dlatego też potrzebna jest WPR wzmacniająca konkurencyjność.  Przewodniczący wyraził uznanie dla wsparcia komisarza dla sektora rolnego.

Komisarz Oettinger zwrócił uwagę na poważne wyzwania, przed jakimi staje UE. Stwierdził, że Brexit doprowadzi do utraty części budżetu UE. Ponadto pojawiły się nowe priorytety jak uchodźcy, migracja, bezpieczeństwo czy walka z terroryzmem. Powiedział jednak, że sektor rolny nie może paść ofiarą tej sytuacji i powiedział, że liczy na znalezienie konstruktywnego rozwiązania. Apelował do organizacji rolniczych i spółdzielczych o aktywny, zdecydowany i konstruktywny udział w debacie i o nawiązanie dialogu z ministrami.

Przewodniczący Cogeca dodał, że wspólna polityka rolna w największym stopniu przyczynia się do osiągnięcia większości celów zrównoważonego rozwoju w UE. Działania te stanowią jedynie 1 proc. publicznych wydatków UE, jest to więc świetna inwestycja. Liczba ludności na świecie ma się zwiększyć, a sektor rolny zmaga się z poważnymi problemami. Nie jest to odpowiedni moment, by obciąć wydatki i zagrozić różnorakim korzyściom jakie przynosi rolnictwo. Ze względu na trudną sytuację panującą na rynku w ostatnich latach rolnicy i ich spółdzielnie potrzebują odpowiedniego wsparcia, by móc dobrze wykonywać swoją pracę. Apelujemy do PE, ministrów i KE o zapewnienie rentowności i zrównoważenia sektora rolnego w przyszłości- powiedział