Sekretarz generalny Copa-Cogeca powiedział, że mleko zawierające wapń pozwalający na budowanie kości jest kluczowa częścią diety konsumentów. Jest to szczególnie ważne dla dzieci, których zdrowy wzrost zależy od mleka i produktów mlecznych.

Dlatego Copa-Cogeca aktywnie wspiera program mleko w szkole.

Mleko jest ważnie nie tylko, jako część zrównoważonej diety, ponieważ jego produkcja odgrywa kluczową rolę dla gospodarki i społeczeństw obszarów wiejskich, tworząc miejsca pracy.

Producenci mleka w UE i ich spółdzielnie mleczarskie, w sumie ponad 1 mln osób pracują by zapewnić konsumentom w UE mleko i produkty mleczarskie wytwarzane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa żywności, identyfikalnością, dobrostanem zwierząt i standardami środowiskowymi.

Ponadto producenci mleka przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju. Łąki gdzie pobierają pasze przeżuwacze, w tym krowy mleczne, co prowadzi do ochrony przed erozją gleb, ograniczaj powodzie, pożary i lawiny, a także odgrywa ważną rolę w walce ze zmianami klimatycznymi.

Biorąc pod uwagę te  korzyści rolnicy otrzymują jedynie ułamek ceny  płaconej przez konsumentów, Copa-Cogeca wezwała KE do zajęcia się nieuczciwymi  praktykami  handlowymi  w łańcuchu żywnościowym.