Prognozy wskazują, że zbiory zbóż w UE będą o 1,4 proc. większe niż w 2015 r., gdy wyniosły 304 mln ton i wzrosną w 2016 r. do 309 mln ton.

Niestety ceny zbóż pozostają na niskim poziomie, co razem z opóźnieniem płatności WPR powoduje utratę płynności finansowej rolników.

Problem z płynnością finansową pogłębia się przez nadmierną podaż zbóż na rynku.

Jak powiedział przewodniczący grupy zbożowej Copa-Cogeca, ceny zbóż osiągnęły dno i nawet nie pokrywają kosztów produkcji. Grozi to ugorowaniem ziemi.

W ostatnich latach powierzchnia zasiewu oleistych w UE spadła o 2,6 proc., a nie wiadomo jeszcze, jakie będą straty zimowe. Największy 14-procentowy spadek powierzchni uprawy oleistych ma miejsce w Wielkiej Brytanii i spowodowany jest zakazem stosowania neonikotinoidów.