Copa i Cogeca przyjęły z zadowoleniem debatę w Komitecie ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych dot. inicjatywy KE mającej na celu złagodzenie obciążeń wynikających z konieczności uiszczenia opłaty za przekroczenie kwot przez europejskich producentów mleka. Ostrzegły jednak, że to nie wystarczy.

Przewodniczący grupy roboczej „Mleko i produkty mleczne" Copa i Cogeca powiedział, że producenci mleka znajdują się w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej wywołanej spadkiem cen, wysokimi kosztami środków produkcji i niskimi obrotami. Ich przepływ gotówki jest zagrożony. Ponadto wielu producentów prawdopodobnie będzie musiało w bieżącym roku uiścić bardzo wysokie opłaty za przekroczenie kwot. Dlatego cieszymy się z dzisiejszej debaty nt. wniosku KE w celu złagodzenia presji poprzez zezwolenie rolnikom na rozłożenie opłaty w czasie.

Sekretarz Generalny Copa i Cogeca stwierdził jednak, że w tym roku opłaty za przekroczenie kwot będą bardzo wysokie, a w związku z czym sektor mleczarski straci znaczące środki finansowe. Jest to nie do przyjęcia. Sektor mleka w dużym stopniu przyczynia się do wzrostu, gdyż wartość eksportu mleka z UE wynosi ok. 7 mld euro. Unia Europejska stara się stymulować zatrudnienie i wzrost poprzez rozwój dynamicznych sektorów, dlatego też opłaty za przekroczenie kwot powinny zostać wykorzystane do wsparcia inwestycji. Wzywamy Komisję do podjęcia działań w tym kierunku.