Podczas spotkania z komisarz UE ds. handlu, Cecilią Malmström, przewodniczący Copa i Cogeca zwrócili uwagę na znaczenie handlu dla poprawy sytuacji unijnych rynków rolnych.

Podkreślili również konieczność zawarcia porozumienia handlowego z Japonią w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Przemawiając w Brukseli, przewodniczący Copa powiedział, że pojawiają się pierwsze sygnały odbudowy rynków mleka i wieprzowiny, jednak daleko im jeszcze do stabilizacji.

Odrobienie strat poniesionych w wyniku tego bezprecedensowego kryzysu zajmie producentom wiele czasu. Poprawa sytuacji jest częściowo związana ze wzrostem popytu w Chinach, a częściowo ze znalezieniem nowych rynków zbytu przez Komisję. Co więcej, umowy o wolnym handlu z Japonią, Meksykiem i Indonezją mogłyby znacząco ulżyć rynkom UE. Copa-Cogeca apelują do UE o sfinalizowanie umowy handlowej z Japonią w ciągu pół roku, ponieważ jest to drugi największy rynek zbytu naszej wieprzowiny.

W transatlantyckich negocjacjach handlowych z USA (TTIP) Copa-Cogeca dostrzega zarówno wyzwania, jak i możliwości dla obydwu stron. Zastanawiam się, dlaczego tak wiele osób protestuje przeciwko temu porozumieniu w UE, gdyż nie wiemy jeszcze, co się w nim znajdzie. Dla Copa-Cogeca największe znaczenie ma zniesienie pozataryfowych barier handlowych, gdyż trzy czwarte korzyści, jakie możemy uzyskać w wyniku podpisania tego porozumienia zależą od tego. Jednak postępy w tej sprawie są znikome. Na przykład, unijni producenci mleka również stają przed poważnymi przeszkodami związanymi z wprowadzeniem produktów mlecznych klasy A na rynek USA, co praktycznie blokuje unijny eksport. Tak samo wygląda to w przypadku warzyw i owoców.

 Przewodniczący Cogeca położył nacisk na znaczenie handlu dla spółdzielni rolniczych. W UE wytwarzane są wysokiej, jakości produkty. Dzięki wymianie handlowej konsumenci spoza UE mogą również się nimi cieszyć. Sytuacja panująca na unijnych rynkach rolnych jest trudna. Napędza ją brak równowagi na rynku. Dlatego też tak ważna jest przynależność rolników do silnych spółdzielni, co pozwoli im na znalezienie nowych rynków zbytu oraz sprawi, że rolnicy otrzymają wyższe ceny za oferowane płody rolne. Poważne obawy Copa i Cogeca związane są z potencjalną umową o wolnym handlu z południowoamerykańskim blokiem Mercosur, twierdząc, że jej skutki mogą być fatalne, zwłaszcza dla sektora drobiu i wołowiny.

Komisarz obiecała wziąć niepokoje Copa i Cogeca pod uwagę, mówiąc, że skumulowana ocena skutków umów handlowych ma zostać opublikowana jesienią.