Jak stwierdził szef grupy roboczej Copa-Cogeca ds. roślin uprawnych, spodziewa się również dla nasion oleistych i roślin wysokobiałkowych powierzchni zasiewów na poziomie z roku poprzedniego, odpowiednio 11,8 mln ha i 1 mln ha.

Jednocześnie Copa-Cogeca skarżą się na wysokie koszty środków produkcji w rolnictwie i domaga się od Unii Europejskiej niższych ceł importowych na nawozy i wyższych ceł na biodiesla z Argentyny.

Ponadto organizacje podkreślają, że należy promować uprawę roślin wysokobiałkowych, aby zmniejszyć zależność od importowanej paszy białkowej. Podobnie jest to pożądane w przypadku roślin oleistych.