Sekretarz generalny Copa-Cogeca, powiedział, że tworzenie nowego obserwatorium było zapowiedziane już w marcowym pakiecie unijnej pomocy. Stworzona zostanie platforma, na której będzie mogła odbywać się wymiana informacji na temat sytuacji rynkowej i trendów, w którą będą mogły angażować się wszystkie zainteresowane podmioty. Aby przedsięwzięcie przyniosło spodziewane efekty, koniecznym jest posiadanie aktualnych i przejrzystych informacji rynkowych z całego łańcucha dostaw, zarówno na poziomie unijnym jak i światowym. Dzięki temu możliwe będzie podjęcie szybkich działań już przy pierwszych informacjach kryzysowych. Dane pochodzące z obserwatorium będą mogły być wykorzystywane przez grupy robocze Copa-Cogeca oraz grupy dialogu obywatelskiego i będą obrazować sytuację rynkową oraz działania podejmowane w obszarze polityki.

Przewodniczący grupy roboczej „Wołowina” Copa i Cogeca, powiedział, że w UE istnieją bardzo istotne i bliskie powiązania między branżą mleczarką i mięsa wołowego. Konieczna jest pewność, że to narzędzie pozwoli antycypować działania, co będzie odpowiedzią na ogromne wahania na rynku wołowiny, które mogłoby być wywołane przez kłopoty sektora produktów mlecznych. Trzeba także zbadać elementy wpływające na popyt, a obecnie brakuje nam bardziej szczegółowych informacji pochodzących od konsumentów. Przewodniczący grupy roboczej „Wieprzowina” Copa i Cogeca, powiedział, że branża mięsa wieprzowego jest skierowana na rynek oraz na konsumentów i ich potrzeby, ponadto UE jest największym eksporterem mięsa wieprzowego na świecie - dlatego informacje na temat, jakości oraz dane statystyczne mają ogromne znaczenie, pozwalają na analizę bieżących i przyszłych tendencji rynkowych, dzięki czemu są wsparciem dla producentów i przyczyniają się do lepszego funkcjonowania rynku. Obecnie brakuje informacji na poziomie dystrybutorów i konsumentów. Dzięki obserwatorium powinno się to zmienić.

Copa i Cogeca zachęcają Komisję do rozszerzenia działań tego obserwatorium, tak, aby zbierało ono również informacje na temat mięsa owczego i koziego, a także drobiu oraz jajek, dzięki czemu zwiększy się przejrzystość w obszarze całego łańcucha dostaw oraz czytelniejsze będą informacje na temat obowiązujących w nim cen.