Powinna ona wpłynąć na poprawę trudnej sytuacji rynkowej. Sekretarz generalny Copa-Cogeca Pekka Pesonen stwierdził, że sektor został poważnie dotknięty przez rosyjskie embargo nałożone na wieprzowinę z UE. Padł on ofiarą nieuzasadnionych i nieproporcjonalnych ograniczeń sanitarnych i fitosanitarnych już w lutym 2014 r.

Do tej pory nie podjęto żadnych działań na rzecz wsparcia sektora. Ceny spadły do krytycznie niskiego poziomu, przez 18 następujących po sobie tygodni nie przekroczyły unijnego progu referencyjnego. Wpływa to na marże producentów. Niektórzy z nich byli zmuszeni zarzucić działalność.

Przewodniczący grupy roboczej „Wieprzowina" Copa-Cogeca powiedział, że organizacja popiera inicjatywę Komisji w zakresie usunięcia części towarów z rynku poprzez uruchomienie dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny. Decyzja ta zatwierdzona przez państwa członkowskie stanowi krok we właściwym kierunku. Szkoda jednak, że produkty, które najbardziej ucierpiały przez rosyjskie embargo nie zostały objęte tym programem. Prywatne przechowywanie wpłynie na poprawę sytuacji rynkowej do momentu znalezienia nowych rynków zbytu. Doprowadzi ono również do wzrostu cen.

Copa-Cogeca będzie współpracować z KE w zakresie wprowadzenia dodatkowych instrumentów. Copa-Cogeca jest przekonanana, że można prowadzić dodatkowe działania uzupełniające dopłaty do prywatnego przechowywania, jak np. znalezienie alternatywnych zastosowań dla tłuszczu objętego aktualnie prywatnym przechowywaniem, znalezienie nowych rynków zbytu, zniesienie barier sanitarnych i fitosanitarnych oraz promocja. Pozwoli to na utrzymanie rentowności sektora wieprzowiny w przyszłości, gdyż zgodnie z prognozami nastąpi długofalowy wzrost popytu na świecie.