Copa i Cogeca przedstawiły też dodatkowe, kluczowe elementy niezbędne do poprawy funkcjonowania łańcucha żywnościowego. Przemawiając do posłów do PE, przewodniczący grupy roboczej „Łańcuch żywnościowy” powiedział, że cieszą go apele Komisji ds. Rolnictwa Parlamentu Europejskiego oraz ministrów rolnictwa z Czech, Słowacji i Słowenii o szybkie wprowadzenie przepisów do łańcucha żywnościowego w celu wzmocnienia pozycji rolników.

Potrzebujemy przepisów unijnych, egzekwowanych przez niezależny organ, by zwalczać nieuczciwe praktyki i nakładać zdecydowane sankcje na podmioty łamiące prawo UE. Przewodniczący przedstawił również trudną sytuację rolników, których dochody wynoszą jedynie 40 proc. średnich zarobków w innych gałęziach gospodarki.

Przypomniał o pozytywnej reakcji Copa i Cogeca na wyniki prac grupy zadaniowej ds. rynków rolnych UE dotyczące wzmocnienia słabej pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym. W szczególności pochwalił rozszerzenie organizacji producentów na wszystkie sektory rolne w ramach jednolitej wspólnej organizacji rynków rolnych, stwierdził jednak, że nie przyczyniło się to jeszcze do znacznej poprawy pozycji rolników w łańcuchu wartości żywności.

Wobec tych wszystkich wyzwań rolnicy potrzebują jasnych narzędzi operacyjnych pozwalających im na współpracę w spółdzielniach rolniczych, organizacjach producentów i zrzeszeniach organizacji producentów. Potrzebują jasności, by mogli w jak największym stopniu skorzystać z tych przepisów bez jakiegokolwiek ryzyka. Rolnicy zaangażowani w tego typu działania potrzebują pewności prawa i przejrzystości.

W międzyczasie, podczas spotkania komisarz Hogan przedstawił kalendarz prac nad przepisami w sprawie nieuczciwe praktyki handlowe w łańcuchu żywnościowym, twierdząc, że po ocenie skutków odbędą się konsultacje społeczne, a następnie wnioski zostaną przedstawione we wrześniu 2018 r.