Publikacja tych danych nastąpiła po posiedzeniu grup roboczych „Zboża” i „Rośliny oleiste” Copa i Cogeca. Przewodniczący grupy roboczej „Zboża”, powiedział, że z najnowszych prognoz wynika, że produkcja pszenicy miękkiej spadła w tym roku o 3,5 proc., a plony są niższe. Jest to spowodowane głównie trudnymi warunkami pogodowymi wahającymi się od suszy do ulew w Europie Środkowej. Całkowita produkcja zbóż w UE-28 wzrosła nieznacznie, o 1,3 proc. w stosunku do zeszłego roku, jednak sytuacja pszenicy miękkiej i jęczmienia najprawdopodobniej się pogorszy i ostateczne wyniki zbiorów pewnie będą niższe.

Prognozy obejmujące kukurydzę są również bardzo niepewne, gdyż sezon rozpoczął się późno, a nasłonecznienie było niskie. Wiele krajów doświadcza również poważnych problemów związanych z obecnością szkodników i chorób. Walka z nimi jest coraz trudniejsza ze względu na nabywanie odporności na środki ochrony roślin. Brakuje skutecznych środków ochrony roślin i zestawu narzędzi, które pozwoliłyby rolnikom na zarządzanie ryzykiem w gospodarstwie.

Przewodniczący grupy roboczej „Rośliny oleiste” Copa i Cogeca podkreślił, że tegoroczna produkcja roślin oleistych w UE-28 spadła o 1,7 proc. w stosunku do roku 2015. Spadek o 5,1 proc. został odnotowany w przypadku rzepaku, częściowo ze względu na niekorzystne warunki meteorologiczne i coraz częściej występujące choroby i szkodniki. Zmniejszenie powierzchni upraw jest także konsekwencją unijnej polityki w zakresie pestycydów i wycofywania środków ochrony roślin. Debata na temat miejsca biopaliw w przyszłym pakiecie energetyczno-klimatycznym jest źródłem braku pewności rolników, którym ciężko jest zdecydować, jakie uprawy chcieliby zebrać w 2017 r.

Niemniej jednak, produkcja roślin białkowych w UE wzrosła o 5,7 proc. w stosunku do 2015 r., częściowo dzięki nowej WPR. Jest to dobra wiadomość dla unijnej branży hodowlanej.