W momencie, gdy negocjacje handlowe między UE i Japonią nabierają tempa, przewodniczący Copa i Cogeca spotkali się w Japonii z liderami branży rolniczej, by promować unijne produkty rolne oraz handel. Wyrazili także zadowolenie ze zobowiązania do przyjęcia porozumienia do końca roku.

Przemawiając po spotkaniu, przewodniczący Copa powiedział - Przybyliśmy do Tokio, by promować produkty rolne z UE oraz handel w ramach dwustronnych negocjacji handlowych między UE i Japonią. Naszym zdaniem na ambitnej umowie handlowej mogą skorzystać obydwie gospodarki i sektory rolne obydwu stron. Przeprowadziliśmy szczere i otwarte rozmowy i okazało się, że przyświecają nam te same cele, a mianowicie chcemy zagwarantować zrównoważenie sektora rolnego oraz wysokiej, jakości, bezpieczną żywność. Jesteśmy przekonani, że należy zwiększyć inwestycje w przyszłość sektora rolnego oraz zachęcać młodych do pracy w branży, by utrzymać rentowność rolnictwa w przyszłości –dodał przewodniczący.

Rozmowy dotyczyły głównie handlu przetworzonymi produktami mlecznymi, np. serem, a także wieprzowiną i winem.

Na otwarciu japońskiego rynku może skorzystać przede wszystkim unijna branża mięsna oraz mleczarska, a także producenci wina i przetworzonych produktów o wysokiej wartości dodanej.

Priorytetem w tych negocjacjach jest rozwiązanie kwestii barier pozataryfowych oraz ograniczenie biurokracji, które są źródłem wysokich kosztów ponoszonych przez podmioty i które mogą skutecznie zablokować nasz eksport.

Przewodniczący Cogeca, położył nacisk na znaczenie spółdzielni rolno-spożywczych, które pomagają rolnikom sprzedawać ich produkty. Pochwalił silny ruch spółdzielczy w Japonii i podkreślił znaczenie inwestycji i prac nad nowymi, innowacyjnymi produktami rolnymi spełniającymi oczekiwania konsumentów. Jego zdaniem towary z UE mogą uzupełnić i wzbogacić japoński rynek o produkty o wartości dodanej, nie wpływając negatywnie na ceny skupu. Wyraził również zadowolenie ze zobowiązania obydwu stron do zakończenia negocjacji do końca roku, przypominając o znaczeniu bardzo ambitnej umowy o wolnym handlu z Japonią.