Sekretarz Generalny Copa-Cogeca powiedział, że Copa i Cogeca nie uważają, że stosowanie patentów w hodowli w rolnictwie UE jest właściwym instrumentem w zakresie prawa własności intelektualnej. Geny występujące w przyrodzie i stworzone przez naturę nie mogą być uznawane za wynalazki. Patenty utrudnią pracę rolników i hodowców, którzy mieli dotychczas wolny dostęp do puli genów z poprzednich pokoleń, na mocy międzynarodowej konwencji w sprawie praw do odmian roślin (UPOV).

Opatentowanie nasion spowoduje, że mniej odmian będzie dostępnych na rynku, co wygeneruje dodatkowe koszty. Zagraża to bioróżnorodności przez ograniczanie liczby hodowców i programów hodowlanych. Poza tym blokuje innowacje, ponieważ przedsiębiorstwa tracą znaczne kwoty na wysokie opłaty patentowe, w związku z tym mniej środków zostaje na badania i rozwój. Wiele małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) może zostać wypartych z rynku, co doprowadzi do dalszej konsolidacji i/lub ograniczenia innowacji w hodowli roślin oraz wytworzy większą zależność od dużych firm dostarczających nasiona.

Dlatego Copa i Cogeca uważają, że międzynarodowy system odmian roślin (UPOV), który pomaga hodowcom i rolnikom tworzyć nowe odmiany dostosowane do warunków lokalnych jest lepszym instrumentem dla europejskiego sektora rolnictwa.