Wg Copa Cogeca produkcja zbóż powinna utrzymać się na stabilnym poziomie w tym roku, osiągając poziom 296,6 mln t, co oznaczałoby wzrost o 0,8 proc. w stosunku do 2016 r. Producenci skupieni w organizacji podchodzą jednak ostrożnie do tych prognoz, gdyż jest jeszcze zbyt wcześnie na oszacowanie plonów. Wiele zależy od pogody w najbliższych miesiącach.

Areał upraw w tym roku spadł o 1,8 proc., gdyż rolnicy zmagają się z poważnymi problemami finansowymi wynikającymi z niskich cen. W związku z tym Copa była zadowolona z marcowej wypowiedzi komisarza ds. rolnictwa UE, Phila Hogana. Ogłosił on stworzenie obserwatorium rynku zbóż, roślin oleistych oraz białkowych, by uzupełnić wiedzę rolników i spółdzielni na temat zmian zachodzących na rynku i umożliwić szybsze reagowanie.

Rolnicy chcą znać więcej szczegółów na temat funkcjonowania rynków i zwracać więcej uwagi na produkcję wtórną, która pozwala im na zróżnicowanie źródeł dochodów, informuje FAMMU/FAPA. Jest to szczególnie istotne w momencie, gdy wspólna polityka rolna (WPR) coraz bardziej orientuje się na rynek, na którym występują coraz większe wahania. Nowe obserwatorium rynku powinno zacząć działać przed latem tego roku.