Sekretarz Generalny Copa-Cogeca zabrał głos po spotkaniu unijnych ministrów rolnictwa i powiedział, że na poziomie gospodarstw sytuacja stale się pogarsza. Rolnicy borykają się z problemem braku płynności finansowej, który nasili się wiosną i prawdopodobnie będzie trwać przez cały najbliższy rok. W przypadku niepodjęcia żadnych działań, wielu producentów będzie zmuszonych zakończyć działalność. Sekretarz Copa-Cogeca ma nadzieję, że państwa członkowskie w swoich propozycjach, przedstawią narzędzia i środki pozwalające na poprawienie złej sytuacji.

W sektorze mleka ceny producenta - w wielu państwach członkowskich - są niższe niż ponoszone koszty. Copa-Cogeca namawiają do wdrożenia środków przewidzianych w pakiecie mlecznym, przede wszystkim terminowego wypłacanie celowej pomocy, co pozwoli na częściowe złagodzenie problemów związanych z brakiem płynności. Unijna cena skupu interwencyjnego nie uwzględnia wyższych kosztów produkcji i musi zostać ponownie zrewidowana, aby była bardziej efektywna i nie sprzyjała naciskom prowadzącym do spadku cen. Należy także zwiększyć eksport i znaleźć nowe rynki zbytu. 

W sektorze mięsa wieprzowego ceny pozostają na bardzo niskim poziomie, a Copa-Cogeca zachęcają UE do szybkiego podjęcia rozmów z Rosją tak, aby rynek rosyjski - który był największym rynkiem zbytu dla produktów wieprzowych - jak najszybciej otworzył się na europejskie towary. Konieczne jest także stworzenie mechanizmu, który będzie zachęcać do eksportu wieprzowiny, np. kredyty eksportowe oraz poszukiwanie nowych rynków zbytu.