Copa i Cogeca są gotowe do podjęcia działań na rzecz skutecznego wdrożenia zasad oraz płynnego przejścia do stosowania technicznych zasad rolnictwa ekologicznego.

 Przewodniczący grupy roboczej ds. rolnictwa ekologicznego Copa-Cogeca, powiedział, że rynek produktów ekologicznych w UE bardzo szybko powiększył się o 48 proc. w przeciągu ostatnich 4 lat i jest obecnie wart 30 mld euro rocznie. Tendencja ta związana jest ze wzrostem popytu wśród konsumentów.

Pomimo zwiększenia rynku, jedynie 7 proc. całej powierzchni rolnej w UE przeznaczone jest na uprawy ekologiczne. Różnica między wielkością produkcji a poziomem popytu pokrywana jest dzięki coraz większemu importowi. Trzeba się upewnić się, że nowe przepisy w sprawie rolnictwa ekologicznego zachęcą rolników do tego rodzaju upraw, przy jednoczesnym utrzymaniu restrykcyjnych kontroli w celu zachowania zaufania konsumentów. Co więcej Copa i Cogeca uważają, że przy ścisłej współpracy z instytucjami europejskimi, wdrożenie nowych przepisów i aktów delegowanych przyczyni się do dalszego rozwoju sektora rolnictwa ekologicznego w UE. Te pozytywne zmiany zapewnią również wzrost tego sektora.

Gospodarstwa mieszane mogą na przykład ułatwić nowym uczestnikom tego rynku stopniowe przechodzenie na rolnictwo organiczne. Utrzymanie tej możliwości jest bardzo dobrą wiadomością. W nowych przepisach system uproszczonych certyfikatów grupowych dla małych rolników może również wesprzeć ich wysiłki w okresie przejściowym.

Ponadto producenci z krajów trzecich, którzy chcą sprzedawać swoje produkty na rynku europejskim będą zmuszeni do przestrzegania tych samych zasad, jeśli nie istnieje żadne porozumienie w sprawie wzajemnej równoważności między UE a krajem trzecim. Takie rozwiązanie przyczyni się do zapewnienia większej konkurencyjności rolników europejskich.

Przed wejściem w życie nowych przepisów w sprawie rolnictwa ekologicznego 1 stycznia 2021 r. trzeba będzie nadal ciężko pracować, aby zapewnić gładkie i bezproblemowe przejście, a także dalszą harmonizację w okresie wdrażania nowych zasad technicznych. Konieczne będzie również przyjęcie dobrze dobranych zasad drugorzędnych w kwestiach norm produkcji, importu, etykietowania oraz kontroli.

Podsumowując, sekretarz generalny Copa i Cogeca, powiedział, że rolnictwo ekologiczne w UE to europejski dobrowolny system zapewniania jakości, dzięki któremu jesteśmy w stanie dostarczać dóbr publicznych przy jednoczesnej dbałości o środowisko i dobrostan zwierząt. Sektor ten rośnie niezmiennie od 10 lat. Lecz jeśli chcemy utrzymać tę tendencję, kwestią o podstawowym znaczeniu jest zapewnienie większej żywotności gospodarczej sektora oraz większego udziału w rynku.