Sekretarz generalny Copa-Cogeca powiedział, że to dobra wiadomość, która wysyła pozytywny sygnał dla negocjacji umowy o wolnym handlu między UE i USA - TTIP. Do tej pory jedynie ograniczone ilości unijnej wołowiny trafiły na rynek USA. Apelujemy o zwiększenie eksportu. Stanowi to promyk nadziei dla innych państw członkowskich, liczących na eksport wołowiny do USA.

Deklaracja USA odnośnie otwarcia rynku dla unijnych jabłek i gruszek również stanowi pozytywny krok. Do tej pory nie eksportowaliśmy żadnych jabłek ani gruszek do USA ze względu na nadmierną biurokrację i koszty administracyjne. Decyzja ta powinna ułatwić eksport jabłek i gruszek z UE.

Biurokracja i bariery pozataryfowe są, naszym zdaniem, najważniejszym zagadnieniem, które powinno zostać poruszone w czasie negocjacji TTIP. Na przykład, unijni producenci mleka również stają przed poważnymi przeszkodami związanymi z wprowadzeniem produktów mlecznych klasy A na rynek USA.