Copa i Cogeca wyraziły zadowolenie z opublikowanego dzisiaj nowego sprawozdania Międzynarodowego Instytutu Badawczego Polityki Żywnościowej (IFPRI), z którego wynika, że rolnicy zyskaliby na zniesieniu ceł na nawozy i ceł antydumpingowych.

Sprawozdanie, którego opracowanie zleciło Irlandzkie Stowarzyszenie Rolników (IFA) ukazuje, że rolnicy bardzo by zyskali na obniżeniu kosztów środków produkcji.

Sekretarz generalny Copa-Cogeca powiedział, że cieszy się z publikacji tego sprawozdania. Wysłaliśmy pismo do komisarz ds. handlu UE, Cecilii Malmström, w którym zwróciliśmy uwagę na nasze obawy. Przedstawiliśmy nasze poglądy na spotkaniu z komisarzem ds. rolnictwa UE, Philem Hoganem, gdyż obniżenie kosztów produkcji stanowi jedno z rozwiązań aktualnego kryzysu, który panoszy się na unijnych rynkach rolnych. Nawozy generują znaczną część kosztów związanych z produkcją pszenicy, jęczmienia, kukurydzy, roślin oleistych oraz pasz objętościowych potrzebnych do wykarmienia zwierząt gospodarskich.

Organizacje członkowskie Copa i Cogeca są przekonane, że znaczący spadek cen energii na rynku globalnym, który doprowadził do aprecjacji dolara w stosunku do euro, nie przełożył się na proporcjonalnie duży spadek cen nawozów mineralnych w całym łańcuchu, począwszy od mieszalni, przez dystrybucję, aż po gospodarstwa. Istnieją narzędzia pozwalające na zarządzanie ryzykiem na rynku nawozów mineralnych, jednak nie są odpowiednio dopasowane i dostępne na poziomie gospodarstwa.

Copa-Cogeca apelują do Komisji Europejskiej o natychmiastowe, czasowe wprowadzenie zerowej stawki celnej na produkty wymienione w rozdziale 31 kodeksu celnego i na amoniak (rozdział 2814), a także o zniesienie ceł antydumpingowych nakładanych na azotany amonu przywożone z Rosji.

 Z danych jasno wynika, że unijny rynek nie funkcjonuje prawidłowo, gdyż stawki i taryfy celne chronią unijnych producentów nawozów kosztem gospodarstw rodzinnych. Na przykład, ceny w UE wzrosły o 123 proc. między 1970 a 2002 r., podczas gdy w na przykład w Brazylii spadły o 65 proc.

Kierownik zespołu ds. projektu obejmującego środki produkcji IFA, powiedział, że aktualna koncentracja unijnego sektora produkcji nawozów, wraz z coraz większą wertykalną integracją łańcucha dostaw, doprowadziły do nieuzasadnionego wzrostu cen nawozów płaconych przez rolników w stosunku do innych kosztów produkcji. Dawniej przemysł obwiniał wysokie koszty energii za tę rozbieżność. Jednak znaczny spadek kosztów energii, odnotowany w ciągu dwóch ostatnich lat, nie znalazł odzwierciedlenia w cenach nawozów sprzedawanych producentom pierwotnym.