Posłowie PE apelują do państw członkowskich o inwestycje w zdrowie pszczół, walkę z fałszowaniem miodu i wsparcie dla pszczelarzy. W szczególności chcą odbudować populację pszczół. Nawołują do przyjęcia unijnego planu działania na rzecz walki ze śmiertelnością pszczół, programów hodowlanych zwiększających odporność na inwazyjne gatunki jak roztocza wywołujące warrozę, a także dalszych badań naukowych, by opracować innowacyjne leki dla pszczół i zwiększyć ich dostępność.

 Chcą również upewnić się, że produkty importowane spełniają wysokie normy obowiązujące w UE, inspekcje na granicach i kontrole na jednolitym rynku są zharmonizowane, a cały sprowadzany miód zostaje przetestowany przy wykorzystaniu skuteczniejszych laboratoryjnych procedur badawczych.

 Miód i produkty pszczele muszą być traktowane, jako produkty wrażliwe podczas negocjacji handlowych z krajami spoza UE, a nawet z nich wykluczone. Pochwalając główne elementy sprawozdania, sekretarz generalny Copa i Cogeca powiedział, że UE jest drugim na świecie producentem miodu zaraz po Chinach. 600 tys. unijnych pszczelarzy wytwarza 250 tys. ton miodu rocznie. Sektor ten jest ważny. Cieszymy się, że posłowie PE chcą wprowadzić długoterminową strategię, by zwiększyć jego elastyczność.