Spadek produkcji powodowany jest przede wszystkim trudną sytuacją agrometeorologiczną. Max Schulman, przewodniczący grupy roboczej ds. zbóż Copa i Cogeca, powiedział, że rolnicy w niektórych krajach Europy Środkowej i Północnej - w Estonii, na Łotwie, Litwie, w Danii, Szwecji, Polsce, Niemczech i Finlandii zostali dotknięci poważną suszą, która przybiera katastrofalne rozmiary. Z kolei kraje południowe (Półwysep Iberyjski, Włochy, Francja) doświadczają powodzi.

W związku z tym, należy się spodziewać, że zbiory zbóż w UE zmniejszą się o ok. 6 proc. w porównaniu z rokiem 2017 i wyniosą łącznie 273,8 mln t. W przypadku pszenicy zwyczajnej Copa i Cogeca spodziewa się zmniejszenia areału o 2,2 proc., co wiąże z faktem, iż ceny producenta wciąż są niższe od kosztów produkcji, a rolnicy nieustannie odczuwają skutki spadku cen.

Arnaud Rousseau, przewodniczący grupy roboczej ds. nasion oleistych Copa i Cogeca ostrzega przed szacowanym 6 proc. spadkiem produkcji nasion oleistych w UE. Produkcja ma być niższa o 2 mln t. w porównaniu z rokiem ubiegłym, co przełoży się na produkcję w wysokości 31,5 mln t.

Zauważa, że niepokojące jest zastąpienie biopaliw pochodzenia roślinnego w UE importem oleju palmowego i biodiesla. Podkreśla, że należy promować wykorzystanie unijnych biopaliw pochodzenia roślinnego, które wytwarzają bogaty w białko produkt uboczny stosowany w paszach dla zwierząt, zamiast oleju palmowego. Copa i Cogeca wzywa Komisję do pilnego wprowadzenia cła wyrównawczego na przywóz biodiesla pochodzącego z Argentyny.

W przypadku roślin wysokobiałkowych ogromnym rozczarowaniem jest spadek o 5 proc. (100 tys. ha) w UE-28 w porównaniu z 2017 r., co wynika z zakazu stosowania środków ochrony roślin na obszarach proekologicznych. Przewiduje się, że produkcja roślin wysokobiałkowych zmniejszy się o ok. 1 mln t.

Z powodu ekstremalnych niekorzystnych zjawisk klimatycznych, Copa i Cogeca zwraca się do Komisji Europejskiej o wypłatę zaliczek dla rolników, którzy walczą o przetrwanie. Ponadto wzywa państwa członkowskie do pełnego wdrożenia narzędzi służących przeciwdziałaniu zagrożeniom klimatycznym.