W liście wysłanym do głównego negocjatora UE, przewodniczący Copa i Cogeca wyrazili zadowolenie z projektu wytycznych w sprawie przyszłych relacji UE ze Wielka Brytanią po Brexicie. Biorąc pod uwagę wysoki stopień integracji handlu, Copa i Cogeca wyraziły poważne obawy związane z potencjalnym wpływem wyjścia Wielkiej Brytanii z UE na rolników i przedsiębiorstwa rolne po obu stronach. Należy ograniczyć potencjalne zaburzenia rynku.

Rolnicy europejscy i przedsiębiorstwa rolne uważają, że w zależności od wynegocjowanych gwarancji, Wielka Brytania powinna pozostać częścią jednolitego rynku i unii celnej. Jeśli nie będzie to możliwe do osiągnięcia, UE i Wielka Brytania powinny skupić się na znalezieniu nowych układów celnych, które ułatwiłyby dalsze prowadzenie jak najbardziej niezachwianej wymiany handlowej przy jednoczesnym zachowaniu integralności unijnego jednolitego rynku.

Negocjacje związane z Brexitem muszą zapewnić beztaryfową wymianę handlową między UE a Wielką Brytanią, powiedział przewodniczący Copa. Wzywamy Unię do dołożenia wszelkich starań, aby wypracować możliwie jak najbliższe relacje z Wielka Brytanią oraz do wprowadzenia uproszczonych procedur celnych.

Dzięki najnowszym technologiom możliwe jest uniknięcie uciążliwej i kosztownej biurokracji, będącej przeszkodą dla handlu transgranicznego. Kwestie te powinny zostać zawarte w wytycznych UE oraz stać się elementami priorytetowymi w negocjacjach, stwierdził przewodniczący Cogeca.

 Copa i Cogeca wyrażają poparcie dla wezwania UE skierowanego do rządu brytyjskiego w sprawie wysunięcia w jak najkrótszym czasie jasnych i konkretnych propozycji dotyczących okresu przejściowego oraz przyszłych relacji. Przedsiębiorstwa mają coraz mniej czasu na przygotowanie się do nadchodzących zmian. Należy jak najszybciej zawrzeć porozumienie w celu wyeliminowania nastroju niepewności oraz dodatkowych kosztów spadających na rolników i spółdzielnie.