Sekretarz generalny Copa i Cogeca powiedział, że, mimo iż rolnicy w 7 z 10 państw członkowskich byli bardziej optymistyczni, co do swojej przyszłej sytuacji ekonomicznej w III kwartale 2017 r., Jest to głównie wynikiem wzrostu cen za niektóre towary, zwłaszcza produkty mleczarskie, mimo to badania wykazują, że wielu z nich ma poważne obawy związane ze swoją przyszłością. Wiąże się to z ogólną niepewnością, jaka panuje na światowych rynkach rolnych oraz w handlu, głównie w kontekście Brexitu. Według wyników przeprowadzonej ankiety rolnicy obawiają się, że Brexit w negatywny sposób wpłynie na kluczowe czynniki gospodarcze, takie jak popyt, inwestycje, kursy walut oraz ceny producentów. Dla przykładu, w związku z osłabieniem funta po referendum w sprawie Brexitu, irlandzki eksport do Wielkiej Brytanii spadł o 570 mln euro w 2016 r. Rolnicy brytyjscy również odczują skutki Brexitu. Jest to czynnik, który w znaczny sposób wpłynie na życie rolników.

Wielu rolników nadal zmaga się z trudnościami związanymi z wdrażaniem WPR oraz rozbudowaną biurokracją. Trudne warunki pogodowe jakie odnotowano w ostatnim czasie okazały się jedną z przyczyn gorszych wyników produkcji, zwłaszcza roślin uprawnych oraz w produkcji wina.

Nastroje wśród polskich rolników uległy dalszej poprawie i osiągnęły nowy szczyt od 2009 roku.

Polscy rolnicy ocenili obecną sytuację gospodarczą jako nieco lepszą w porównaniu z wiosną 2017 r.Co trzeci ankietowany rolnik oceniał obecną sytuację gospodarczą jako przynajmniej korzystną.

Wyraźnie poprawiła się ocena przyszłej sytuacji gospodarczej.Więcej polskich rolników jest zainteresowanych zakupem nowych ciągników. Poza ciągnikami, rolnicy planują częściej inwestować w kombajny zbożowe.Ponadto popyt na używane ciągniki i kombajny jest wciąż wysoki.

Głównymi pozytywnymi czynnikami mającymi wpływ intencje inwestycyjne były ceny produktów zwierzęcych, w szczególności mleka i wieprzowiny w porównaniu do wiosny 2017 r.

Wyniki żniw były powyżej wyniku z 2016 r. Przyczynił się do tego  wyższy plon i wzrost areału upraw.

Ceny pszenicy i jakość pszenicy, która są niższa w porównaniu do 2016 roku oraz ASF zostały ocenione, jako główny hamulec poprawy nastrojów i zamiarów inwestycyjnych.

Wskaźnik zaufania Copa i Cogeca obliczany jest dwa razy do roku na podstawie wyników krajowych badań przeprowadzonych wśród ponad 8000 rolników. W ankiecie wzięło udział 10 państw członkowskich: Belgia (Flandria), Dania, Niemcy, Francja, Włochy, Holandia, Polska, Rumunia, Szwecja oraz Wielka Brytania.