Wzrost będzie możliwy z uwagi na zwiększenie produkcji w Unii, Rosji, Ukrainie, Turcji oraz prawdopodobnie w Argentynie, gdzie zbiory przypadają wiosną 2017 r. W Rosji zbiory słonecznika przewidywane są na poziomie 10,3 mln t. co oznacza 7 proc. wzrost rok do roku. Na Ukrainie produkcja ma osiągnąć 12,5 mln t. czyli 8 proc. wzrost względem roku ubiegłego. W Turcji zbiory mają się zwiększyć o 6 proc. do 1,4 mln t.

W Unii zbiory słonecznika w br. prognozowane są na 8,4 mln t. czyli o 11 proc. więcej wobec 7,6 mln t. sezon wcześniej z areału 4,22 mln ha wobec 4,18 mln ha. Wyższa produkcja wynika głównie ze wzrostu plonu z 1,81 t/ha do 1,99 t/ha. Oil World informuje, że przewidywany jest spadek produkcji w Stanach Zjednoczonych o 8 proc. do 1,2 mln t.

W sezonie 2016/17 przewiduje się 8 proc. wzrost globalnej podaży o 3,4 mln t. do 48,2 mln t, co pozwoli to na przerób na poziomie 40,3 mln t. Globalne zapasy słonecznika mają sięgać do poziomu 3,1 mln t. czyli będą większe o 0,2 mln t.