Sprzętem najczęściej leasingowanym w ramach gwarancji UE były ciągniki rolnicze i ładowarki teleskopowe. Nabór do programu trwa do wyczerpania środków finansowych. W Raiffeisen Leasing na przedsiębiorców czeka jeszcze 477 mln zł. 

Program COSME funkcjonuje od 1 maja 2016 r. Adresowany jest do wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP zatrudniających mniej niż 250 pracowników i uzyskujących przychody nieprzekraczające 50 mln euro. Mogą z niego skorzystać właściciele gospodarstw rolnych, producenci z branży spożywczej, usługodawcy, jak też producenci nawozów, pasz, środków ochrony roślin czy hodowcy.

Zainteresowanie finansowaniem z gwarancjami w ramach COSME okazało się większe od oczekiwań. – Od początku maja sfinansowaliśmy transakcje dla sektora rolniczego o łącznej wartości 2 mln 284 tys. zł. Przedmiotami finansowania były różnorodne urządzenia, dzięki którym gospodarstwa zwiększają swoją efektywność, a tym samym konkurencyjność, np. ciągniki rolnicze, ładowarki teleskopowe, wozy asenizacyjne. Obecnie w realizacji są transakcje, w których przedmiotami finansowania są np. wyposażenie budynków inwentarskich czy kombajny do zbioru warzyw – wyjaśnia Marcin Hałaj, dyrektor ds. Rozwoju Rynku Rolniczego z Raiffeisen Leasing.

Dzięki COSME podmioty o obniżonej zdolności kredytowej lub nieposiadające środków na wkład własny mogą liczyć na finansowanie inwestycji zabezpieczone gwarancjami Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. W ramach COSME można ubiegać się o finansowanie wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń rolniczych oraz całych linii produkcyjnych. Do najważniejszych korzyści produktów z gwarancjami należą: niższy udział własny lub całkowite zwolnienie z opłaty wstępnej oraz dłuższy okres finansowania. Ponadto dzięki uproszczonym procedurom i szybkiemu procesowaniu transakcji firma uzyskuje finansowanie w łatwiejszy sposób i w krótszym czasie. - Dodatkowy atut w przypadku COSME to brak opłaty za gwarancję oraz możliwość finansowania od pierwszego dnia działalności firmy. Tym samym oferta ta jest szczególnie atrakcyjna dla przedsiębiorstw rolniczych rozpoczynających dopiero swoją działalność.

Firma leasingowa sama przechodzi proces aplikacyjny w celu pozyskania gwarancji z instytucji unijnych. Tym samym rolnicy nie muszą składać żadnych specjalnych wniosków czy dodatkowych dokumentów. Z ich punktu widzenia procedura ubiegania się o finansowanie w pożyczce czy leasingu jest standardowa, nie różni się niczym od procedury leasingu bez dofinansowania.

Instrumenty gwarancyjne UE to narzędzia pozwalające na udostępnienie finansowania zwrotnego na warunkach korzystniejszych niż rynkowe. Mają one za zadanie ułatwić dostęp do leasingów, pożyczek i kredytów szczególnie tym, którzy do tej pory mieli problem z ich pozyskaniem. Chodzi tu o gospodarstwa rolne i firmy nieposiadające odpowiedniego zabezpieczenia, rozbudowanej historii kredytowej czy wysokiego wkładu własnego. Atrakcyjne finansowanie dystrybuowane jest przez tzw. Narodowych Pośredników Finansowych – instytucje finansowe, które z powodzeniem przeszły proces aplikacyjny i uzyskały akceptację instytucji unijnych.

Są nimi:

● Bank Pekao

● Polfund

●Alior Bank

●Deutsche Bank

●Raiffeisen Leasing

● Bank BPH

● Biz Bank

● Inicjatywa Mikro

●TISE

●BGŻ BNP Paribas

●EFL

● Polski Fundusz Gwarancyjny