Jak podał bank, głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku spadku inflacji - o ok. 0,1 pp. - była niższa dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych. Według analityków banku obniżenie rocznego tempa wzrostu cen żywności miało szeroki zakres i zostało odnotowane m.in. w kategoriach oleje i tłuszcze, mięso, "mleko, sery, jaja", owoce, warzywa oraz cukier.

Credit Agricole ocenia również, że do spadku inflacji przyczyniła się także prawdopodobnie niższa dynamika cen nośników energii związana z efektami wysokiej bazy sprzed roku. Według szacunków banku w styczniu roczna dynamika cen paliw pozostała na poziomie zbliżonym do grudniowego.

Natomiast w kierunku wzrostu inflacji oddziaływała inflacja bazowa, która wyniosła 1 proc. rok do roku w styczniu wobec 0,9 proc. rdr. w grudniu.

W opinii CA ceny w kolejnych miesiącach będą rosnąć coraz wolniej. "W kolejnych miesiącach oczekujemy kontynuacji spadku dynamiki cen żywności oraz paliw przy umiarkowanym wzroście inflacji bazowej. Wsparcie dla takiej oceny stanowi obserwowany w ostatnich tygodniach silny spadek cen ropy naftowej na światowym rynku. Od 25 stycznia cena ropy Brent obniżyła się o ok. 13 proc. powracając do poziomu z listopada ub. r." - napisał bank.

Credit Agricole prognozuje w związku z tym, że inflacja w 2018 r. zmniejszy się do 1,7 proc. wobec 2,0 proc. w 2017 r., a Rada Polityki Pieniężnej utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie do połowy 2019 r. Dane o styczniowej inflacji są neutralne dla złotego oraz rentowności polskich obligacji - podkreślił bank.

Zgodnie z opublikowanymi w czwartek wstępnymi danymi GUS, inflacja w styczniu br. wyniosła 1,9 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny były wyższe o 0,3 proc. W porównaniu z grudniem 2017 r. najbardziej podrożała m.in. żywność.

Zdaniem GUS w styczniu 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca najbardziej podrożały żywność, napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, średnio o 1,1 proc. W stosunku do stycznia poprzedniego roku wzrost ten wyniósł 4,1 proc.