Wprowadzając nowe prawo, Komisja Europejska chce zapewnić większą uczciwość w dostępie do danych dla nabywców maszyn, urządzeń i pojazdów.

Do tej pory producenci maszyn i innych urządzeń sieciowych często mieli jednostronny dostęp do danych, skrytykowała unijną komisarz ds. konkurencji Magrethe Vestager podczas prezentacji nowej ustawy o danych, która następnie zostanie omówiona przez państwa członkowskie UE i PE.

Prawo ma na celu poprawę kontroli nad danymi z podłączonych urządzeń na korzyść kupujących i użytkowników. Vestager wyjaśnił, że kupujący powinni dowiedzieć się, jakie dane są gromadzone i zdecydować, kto może z nich korzystać.

Rolnicy mogliby na przykład udostępniać swoje dane z kombajnów lub ciągników warsztatowi, który następnie może przeprowadzać naprawy szybciej i w bardziej ukierunkowany sposób. Dostawcy wyspecjalizowani w optymalizacji nawozów i ilości nasion są również potencjalnymi partnerami umownymi dla rolników.

Vestager podkreśliła, że ​​istnieje wiele możliwych zastosowań danych generowanych maszynowo w szczególności w rolnictwie, dlatego Komisja Europejska doda ustawę sektorową o danych dla rolnictwa po zaprezentowanym prawie ogólnym.