Bardzo dobrą wartość w polskim eksporcie przedstawiały również cukier i wyroby cukiernicze - 13 proc., przetwory z owoców i warzy - 10 proc., mleko i produkty mleczarskie - 9 proc., tytoń i wyroby tytoniowe, zboża, nasiona oleiste, owoce, warzywa, kwiaty - 8 proc., alkohole, kawa, napoje przyprawy, ryby i przetwory rybne - 7 proc., żywe zwierzęta - 1 proc. oraz inne produkty - 8 proc. - podaje FAMMU/FAPA.

W dziale zwierzęcym nastąpiła wyraźna poprawa bilansu w handlu mięsem czerwonym, ze względu na wzrost wpływów z eksportu niemal o
połowę, w tym wieprzowiny o 59%, wołowiny o 43 proc., baraniny i koziny o 36 proc. oraz koniny o 5 proc. Dzięki zwiększonemu wywozowi, dodatnie saldo w handlu mięsem czerwonym, które w ubiegłym roku wystąpiło po raz pierwszy od 2007 r., było w pierwszej połowie 2011 r. dwukrotnie wyższe niż w całym 2010 r.

Pomimo wzrostu eksportu w 2010 r. i w I połowie 2011 r., Polska pozostała importerem netto mięsa wieprzowego. W pierwszym półroczu br. wyższe niż przed rokiem były również wpływy ze sprzedaży mięsa drobiu (+21 proc.), przetworów mięsnych (+23 proc.), mleka i artykułów mleczarskich (+16 proc.) oraz ryb i przetworów rybnych (+4 proc.). Obniżyła się natomiast o 14 proc. wartość wysyłek za granicę zwierząt żywych, głównie z uwagi na spadek wartości wywozu trzody chlewnej (-57 proc.) i w mniejszym stopniu koni (4 proc.). Z uwagi na spadek cen na rynku unijnym, niższa niż przed rokiem była również wartość wywozu polskich jaj (-10 proc.).

W grupie produktów przetworzonych zwiększyły się również wpływy ze sprzedaży m.in. produktów przemiału zbóż (+38 proc.), śrut oleistych, komponentów paszowych i pasz (+18 proc.) skrobi, grysików i słodu (+16 proc.), olejów i tłuszczów roślinnych (+11 proc.) oraz przetworów z owoców i warzyw (+12 proc.). Obniżyła się natomiast wydatnie wartość wywozu cukru i melasy (-34 proc.). W grupie surowców roślinnych odnotowano znaczny spadek wartości eksportu zbóż (-22 proc.), a także nasion rzepaku (-35 proc.). Zwiększyły się wyraźnie wpływy z wysyłek ziemniaków (+480 proc.), a także w mniejszym stopniu świeżych warzyw (+8 proc.) i owoców (+1 proc.).

Pierwszą pozycją w dziale innych produktów, a zarazem towarem o najwyższej wartości w strukturze rzeczowej eksportu rolno-spożywczego ogółem były papierosy, wartość ich wysyłek zwiększyła się w ciągu roku o 4,4 proc. Zwiększyły się prawie o połowę wpływy z reeksportu kakao i kawy. Utrzymana została również, odnotowana w 2010 r. wzrostowa tendencja w eksporcie alkoholi i napojów alkoholowych (+9 proc.). Wyższa niż przed rokiem była również wartość wysyłek koncentratów białkowych i syropów (+4,3 proc.).