Największe średnie plony pszenicy miękkiej na poziomie 9,85 ton/ha oczekiwane są w Irlandii, a najmniejsze rzędu 2,46 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 4,74 t/ha, wobec 4,39 t/ha w 2019 r., czyli o 10,0 proc. więcej niż w 2019 r. i 5,6 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 5,60 t/ha.

Żyto

Największe średnie plony żyta na poziomie 6,31 ton/ha oczekiwane są w Szwecji, a najmniejsze rzędu 1,06 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 2,90 t/ha, wobec 2,72 t/ha w 2019 r., czyli o 6,1 proc. więcej niż w 2019 r. i 4,2 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 3,91 t/ha.

Jęczmień jary

Najwyższe średnie plony – 7,23 t/ha spodziewane są w Irlandii, a najniższe 2,58 t/ha w Rumunii. Średnie plony w Polsce mają być na poziomie 3,25 t/ha wobec 3,21 t/ha w 2019 r., czyli 1,3 proc. więcej niż w 2019 r. i 3,6 proc. mniej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,07 t/ha.

Jęczmień ozimy

Najwyższe średnie plony – 9,22 t/ha spodziewane są w Irlandii a najniższe 1,59 t/ha na Cyprze. Średnie plony w Polsce mają być na poziomie 4,35 t/ha wobec 4,31 t/ha w 2019 r., czyli 1,1 proc. więcej niż w 2019 r. i 2,3 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 5,58 t/ha.

Pszenżyto

Najwyższe średnie plony - 6,11 t/ha powinny być w Szwecji, a najniższe 1,54 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce oczekiwane są na poziomie 3,52 t/ha, wobec 3,49 t/ha w 2019 r., czyli o 0,8 proc. więcej niż w 2019 r. i o 1,0 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,06  t/ha.

Kukurydza na ziarno

Najwyższe średnie plony – 12,0 t/ha powinny być w Hiszpanii, a najniższe 6,37 t/ha w Polsce. Średnie plony w Polsce wobec 5,61 t/ha w 2019 r., są o 14,0 proc. większe niż w 2019 r. i o 4,7 proc. większe od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 8,20 t/ha.

Rzepak

Największe średnie plony rzędu 4,33 t/ha powinny być w Danii, a najmniejsze w Finlandii – 1,48 t/ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 2,77 t/ha wobec 2,73 t/ha w 2019 r., czyli o 1,3 proc. więcej niż w 2019 r. i 0,1 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 2,90 t/ha.

Ziemniaki

Największe średnie plony rzędu 44,2 t/ha powinny być w Belgii, a najmniejsze na Litwie – 16,1 t/ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 25,3 t/ha, czyli o 1,6 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 34,1 t/ha.

Buraki cukrowe

Największe średnie plony rzędu 90,1 t/ha powinny być w Hiszpanii, a najmniejsze w Rumunii – 38,1 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 59,2 t/ha, czyli o 4,2 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 75,5 t/ha.