Pszenica miękka

Największe średnie plony pszenicy miękkiej na poziomie 9,84 ton/ha oczekiwane są w Irlandii, a najmniejsze rzędu 2,07 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 4,73 t/ha, wobec 4,90 t/ha w 2020 r., czyli o 5,5 proc. mniej niż w 2020 r. i 3,8 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 6,01 t/ha.

Żyto

Największe średnie plony żyta na poziomie 6,40 ton/ha oczekiwane są w Szwecji, a najmniejsze rzędu 1,06 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 2,98 t/ha, wobec 3,25 t/ha w 2020 r., czyli o 8,2 proc. mniej niż w 2020 r. i 3,9 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,07 t/ha.

Jęczmień ozimy

Najwyższe średnie plony – 9,24 t/ha spodziewane są w Irlandii a najniższe 1,42 t/ha na Cyprze. Średnie plony w Polsce mają być na poziomie 4,48 t/ha wobec 4,73 t/ha w 2020 r., czyli 5,4 proc. mniej niż w 2020 r. i 1,8 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 5,90 t/ha.

Jęczmień jary

Najwyższe średnie plony – 7,30 t/ha spodziewane są w Irlandii a najniższe 2,71 t/ha w Rumunii. Średnie plony jęczmienia w Polsce mają być na poziomie 3,46 t/ha wobec 3,65 t/ha w 2020 r., czyli 5,4 proc. mniej niż w 2020 r. i 0,5 proc. więcej niż średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,28 t/ha.

Pszenżyto

Najwyższe średnie plony - 6,15 t/ha powinny być w Niemczech, a najniższe 1,47 t/ha w Finlandii. Średnie plony w Polsce oczekiwane są na poziomie 3,77 t/ha, wobec 4,08 t/ha w 2020 r., czyli o 7,6 proc. mniej niż w 2020 r. i 2,9 proc. więcej niż średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,18 t/ha.

Kukurydza na ziarno

Największe średnie plony rzędu 11,8 t/ha powinny być w Hiszpanii a najmniejsze w Rumunii – 5,60 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 6,28 t/ha wobec 7,10 t/ha w 2020 r., czyli o 12,0 proc. mniej niż w 2020 r. 4,8 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 7,84 t/ha.

Rzepak

Największe średnie plony rzędu 4,08 t/ha powinny być w Belgii, a najmniejsze w Finlandii – 1,47 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 3,17 t/ha wobec 3,40 t/ha w 2020 r., czyli o 6,7 proc. mniej niż w 2020 r. i 11,0 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 3,23 t/ha.

Buraki cukrowe

Największe średnie plony rzędu 91,2 t/ha powinny być w Hiszpanii, a najmniejsze w Finlandii – 42,0 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 57,5 t/ha wobec 57,9 t/ha w 2020 r., czyli o 0,8 proc. mniej  niż w 2020 r. i 6,8 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 73,6 t/ha.

Ziemniaki

Największe średnie plony rzędu 45,0 t/ha powinny być w Belgii, a najmniejsze na Litwie – 16,4 t /ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 25,0 t/ha wobec 25,2 t/ha w 2020 r., czyli o 0,8 proc. mniej niż w 2020 r. i 2,4 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 34,5 t/ha.