Wskaźnik cen żywności FAO jest indeksem cen pięciu najważniejszych grup towarowych na rynkach międzynarodowych: zboża, mięsa, nabiału, olejów roślinnych i cukru. 

 Wskaźnik cen zbóż wyniósł w czerwcu średnio 163,2 punktu i w stosunku do maja wzrósł o 2,5 punktu albo 1,5 proc. Wzrost ten wynikał z wyższych cen pszenicy i zbóż paszowych, które podrożały o 2 proc.

Wskaźnik cen olejów roślinnych wyniósł średnio w czerwcu 156,2 punktu i wzrósł od maja 2015 r. o 2,1 punktów, albo 1,3 proc. Za wzrost wskaźnika odpowiadają wyższe ceny oleju palmowego i sojowego.

Wskaźnik cen nabiału w czerwcu wyniósł średnio 160,5 punktów i był o 6,9 punktów albo 4,1 proc. niższy od maja 2015 r. Na spadek wskaźnika wpłynęły mniejsze ceny mleka w proszku, masła i serów.

Wskaźnik cen mięsa w czerwcu wyniósł średnio 169,8 punktów i był w zasadzie na niezmienionym poziomie od marca. Na wysokość wskaźnika wpłynął wzrost cen wieprzowiny, spadek cen wołowiny i baraniny oraz stabilizacja cen drobiu.

Wskaźnik cen cukru w czerwcu wyniósł  średnio 176,8 punktu i był o 12,4 punktów, czyli 6,6 proc. niższy od maja 2015 r. Na gwałtowny spadek wskaźnika wpłynęły lepsze prognozy produkcji cukru w Indiach, Tajlandii i Brazylii.