Porównując poziom cen miesiąc do miesiąca okazuje się, że cena tego gatunku mięsa zwiększyła się w czerwcu br. w stosunku do maja 2013 r. o 1,3 proc.

W omawianym okresie średnia cena mięsa drobiowego w krajach Wspólnoty kształtowała się na poziomie 200 EUR/100 kg. Dla porównania średnia cena tego gatunku mięsa na rynku światowym wynosiła 233 USD/100 kg (około 177 EUR/100 kg).

W czerwcu 2013 r. średnia cena mięsa drobiowego na rynku światowym wzrosła w porównaniu ze średnią ceną sprzed roku o 11,7 proc., natomiast w stosunku do ceny sprzed miesiąca zwiększyła się o 1,4 proc.

W omawianym okresie cena mięsa drobiowego w Unii była o 13 proc. wyższa od ceny tego gatunku mięsa na rynku światowym.

W czerwcu br. średnia cena wieprzowiny na rynku Wspólnoty kształtowała się na poziomie 172 EUR/100 kg, tj. była o 2,5 proc. wyższa niż przed rokiem. Porównując poziom cen miesiąc do miesiąca okazuje się, że średnia cena tego gatunku mięsa w czerwcu br. była o 4 proc. wyższa niż w maju.

W poprzednim miesiącu średnia cena wieprzowiny na rynku światowym wynosiła 211 USD/100 kg (około 160 EUR/100 kg), tj. była o 8,2 proc. wyższa niż przed rokiem oraz o 9,6 proc. wyższa niż w maju 2013 r.

W czerwcu br. różnica w cenach wieprzowiny w Unii i na rynku światowym wynosiła 7 proc. W czerwcu br. średnia cena wołowiny na rynku unijnym osiągnęła poziom 377 EUR/100 kg.

Była ona o 28 proc. wyższa w porównaniu ze średnią ceną wołowiny notowaną na rynku światowym, wynoszącą 387 USD/100 kg (około 294 EUR/100 kg).

W ujęciu rocznym średnia cena wołowiny w Unii wzrosła o 0,9 proc., natomiast miesięcznym obniżyła się o 0,2 proc. Na rynku światowym średnia cena wołowiny r/r spadła o 4,5 proc., natomiast m/m zmniejszyła się o 7,9 proc.