Trzeci miesiąc z rzędu tanieją kontrakty terminowe na towary rolne notowane na światowych giełdach. Niezmienną przyczyną spadków są optymistyczne prognozy zbiorów w obecnym sezonie.

Tym razem najbardziej na wartości straciły surowce oleiste. Rzepak po ponad 7-proc. przecenie jest już aż 27 proc. tańszy niż w szycie ubiegłorocznych notowań (20 lipca 2012 r. - 525,25 euro/t)!

Zboża

Według prognozy FAO, globalna produkcja zbóż (z ryżem) w obecnym sezonie wyniesie 2,46 mld ton (wzrost o 6,5 proc. w stosunku do sezonu 2012/13). Organizacja spodziewa się zbiorów pszenicy w wysokości 702 mln ton, a zbóż paszowych na 1,26 mld ton.

Pomimo spodziewanego wzrostu konsumpcji o 3 proc., FAO przewiduje znaczący wzrost zapasów zbóż na świecie do 569 mln ton (o 11 proc.). Oznaczać to będzie najwyższy poziom rezerw zbożowych w okresie ostatnich 12 lat.

Francuska firma analityczna Strategie Grains (SG) podwyższyła o 5 proc. do 131,5 mln ton prognozę produkcji pszenicy miękkiej w Unii Europejskiej.

Korekta została dokonana ze względu na spodziewane wyższe plony związane z poprawą warunków pogodowych w wielu częściach Unii (w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Czechach, Rumunii i na Węgrzech). Zrekompensuje to z nadwyżką przewidywane spadki w Polsce, wynikające z wcześniejszego przeszacowania areału zasiewów pszenicy miękkiej.

Zbiory unijnej kukurydzy zostały nieznacznie obniżone do 66 mln ton.

Z kolei według stowarzyszenia rolników Copa-Cogeca produkcja pszenicy zwyczajnej prognozowana jest na 126,9 mln ton, a pszenicy ogółem (łącznie z durum) na 134,7 mln ton (wzrost o 2,8 proc.) produkcja kukurydzy jest prognozowana na 62,1 mln ton (o 9,1 proc. więcej w porównaniu z poprzednim sezonem).

Łącznie zbiory zbóż mają wynieść 286,6 mln ton (wzrost o 4,6 proc.).

W lipcowym raporcie Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) prognozuje globalną produkcję zbóż na poziomie 1 919 mln ton (o 3 mln ton więcej w porównaniu z poprzednią prognozą), oznacza to wzrost zbiorów o 7 proc. w stosunku do 2012/13. Produkcja pszenicy na świecie ma wynieść 683 mln ton (o 1 mln ton więcej w stosunku do poprzedniej prognozy i 4,3 proc. więcej niż w ubiegłym sezonie). Spodziewane jest zwiększone zużycie, które ma osiągnąć w skali globalnej 682 mln ton, co pozwoli na nieznaczne odbudowanie zapasów, które mają się zwiększyć o 2 mln ton do 181 mln ton. Przewidywane zbiory kukurydzy wynoszą 946 mln ton, również o 1 mln ton więcej niż w czerwcowej prognozie, ale aż 10,8 proc. więcej niż przed rokiem. Pomimo przewidywanego zwiększenia konsumpcji kukurydzy, z 866 mln ton do 916 mln ton, zapasy tego ziarna wzrosną ze 119 mln ton na koniec sezonu 2012/13 do 149 mln ton na koniec bieżącego sezonu.

W opublikowanym 11 lipca raporcie USDA prognozuje pogorszenie bilansu zbóż w stosunku do czerwcowego raportu. Gorszy globalny bilans pszenicy jest zasługą Chin. Większe zużycie w tym kraju spowodowało obniżenie zapasów początkowych w Chinach o 4,6 mln ton do 54,15 mln ton. Prognoza zużycia na obecny sezon również została zweryfikowana w górę (o 5 mln ton).

Spowodowało to, że w wydaniu globalnym zapasy początkowe obniżono ze 179,87 mln ton podawanych przed miesiącem do 174,47 mln ton. Pomimo że podniesiono prognozę światowej produkcji pszenicy ze 695,86 mln ton do 697,80 mln ton, to jednak zapasy końcowe mają spaść do 172,38 mln ton (wobec 181,25 mln ton w raporcie lipcowym). Wzrośnie produkcja pszenicy w Unii Europejskiej do 138,6 mln ton (wobec 137,44 mln ton prognozowanych przed miesiącem) oraz w USA - z 56,61 mln ton do 57,52 mln ton. W przypadku kukurydzy nie było aż tak dużych niespodzianek. Globalne zapasy początkowe skorygowano w dół o niespełna milion ton do 123,57 mln ton. Światowe zbiory mają osiągnąć 959,84 mln ton (wobec 962,58 mln ton w lipcu). Zapasy końcowe oczekiwane są na poziomie 150,97 mln ton (151,83 mln ton przed miesiącem). Spadek prognozowanej produkcji kukurydzy w stosunku do lipcowego raportu dotyczy USA - z 355,74 mln ton do 354,35 mln ton. Dla Unii Europejskiej podniesiono oczekiwania z 63,88 mln ton do 65,63 mln ton.

Oleiste

Francuska organizacja COCERAL przewiduje unijną produkcję oleistych na poziomie 28,9 mln ton wobec 27,22 mln ton rok wcześniej dzięki wzrostowi produkcji rzepaku i słonecznika.

Zbiory rzepaku w UE27 mają wynieść 19,94 mln ton wobec 19,51 mln ton w 2012/13 roku. Spośród państw UE najwięcej rzepaku powinny zebrać Niemcy, gdzie zakłada się wzrost zbiorów z 5,03 do 5,46 mln ton. U drugiego producenta w Unii - Francji przewiduje się spadek z 5,43 mln ton do 4,8 mln ton. W Wielkiej Brytanii zbiory zmniejszą się z 2,57 mln ton do 1,92 mln ton.

W Polsce Coceral prognozuje zbiory rzepaku na poziomie około 2,16 mln ton wobec 1,9 mln ton rok wcześniej dzięki wzrostowi areału zasiewów.

Według Oil World w obecnym sezonie światowa produkcja soi może wzrosnąć o 18,1 mln ton i osiągnąć rekordowy poziom 284 mln ton. Prognozuje się istotny 9,2-proc. wzrost produkcji w USA do 92 mln ton, w Brazylii 3,1-proc. wzrost do 84 mln ton oraz w Argentynie 7,8 proc. do 52,3 mln ton. W sezonie 2013/14 globalna produkcja 10 surowców oleistych może być większa niż wcześniej oczekiwano dzięki bardzo optymistycznym prognozom zwłaszcza dla soi, rzepaku (63,5 mln ton - wzrost o 4,3 proc.) oraz słonecznika (38,8 mln ton - wzrost o 2,9 proc) i osiągnąć łącznie 484,4 mln ton wobec 463,2 mln ton sezon wcześniej.

W lipcowym raporcie USDA (Amerykański Departament ds. Rolnictwa) podniesiono prognozę światowych zbiorów oleistych z rekordowych 490,83 mln ton przewidywanych przed miesiącem do 492,92 mln ton. Zapasy końcowe mają wynieść 82,13 mln ton (wobec 81,23 przewidywanych w lipcu).

O 0,6 mln ton do 285,89 mln ton zwiększono prognozę globalnych zbiorów soi (w tym w USA z 92,26 mln ton do 93,08 mln ton). O 0,5 mln zwiększono oczekiwaną produkcję canoli w Kanadzie (do 15 mln ton). Wzrost produkcji rzepaku (w stosunku do raportu z lipca) dotyczy również Chin i Rosji.

Pszenica. Trend długoterminowy spadkowy (pow. 9 mies.), średnioterminowy spadkowy (3-9 mies.), krótkoterminowy (do 3 mies.) spadkowy.

Z punktu widzenia analizy technicznej wykresów przez ostatni miesiąc niewiele się zmieniło. Do pszenicy notowanej na paryskiej MATIF dołączyła pszenica notowana na CBOT, która pod koniec czerwca osiągnęła cenę najniższą od połowy czerwca ub. roku. Obraz techniczny wykresów odzwierciedla wpływ danych fundamentalnych - znaczny wzrost globalnej produkcji.

Kukurydza. W Chicago trend długoterminowy, średnioterminowy i krótkoterminowy spadkowy. W Paryżu trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy spadkowy, krótkoterminowy boczny. Na wykresie amerykańskiej kukurydzy widoczny jest silny spadek notowań. Jest to konsekwencją wygaśnięcia kontraktu lipcowego i dopisywanie do wykresu kolejnej serii (sierpniowej), która jak widać jest wyceniana znacznie gorzej.

Oleiste: Rzepak - trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.

Soja - trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy boczny, krótkoterminowy spadkowy. Canola - trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy spadkowy, krótkoterminowy spadkowy. Oleiste najbardziej ucierpiały w ostatnim miesiącu. Rzepak (nowe zbiory) kontynuował wcześniejsze spadki cen, natomiast w przypadku soi i canoli wygasłe serie lipcowe kontraktów zostały zastąpione kolejnymi seriami, które podobnie jak w przypadku amerykańskiej kukurydzy notowane są obecnie znacznie niżej.