Według opublikowanego przez GUS "Przedwynikowego szacunku głównych ziemiopłodów . . . "produkcja jabłek w tym roku ma ukształtować się  na poziomie 2,5 mln ton, to znaczy, że będzie o 34,5 proc. wyższa niż przed rokiem.

Jedną z przyczyn silnego spadku cen jest również słabe zainteresowanie polskimi jabłkami na rynku rosyjskim. Sytuacja prawdopodobnie poprawi się  jednak po 31 grudnia br., kiedy eksport jabłek do tego kraju powinien się znacznie ożywić poprzez obniżenie ceł przez Rosję, a także mniejszej konkurencji ze strony krajów, takich jak Serbia czy Mołdawia. Prawdopodobnie przyczyni się to do wzrostu cen również na rynku krajowym.

W nieco mniejszym stopniu niż produkcja jabłek wzrosnąć mają natomiast tegoroczne zbiory warzyw, których według GUS zebranych ma zostać prawdopodobnie 4,4 mln ton. wobec 4,3 mln t w roku poprzednim. Wzrost ten wydaje się być niewielki, zwłaszcza w kontekście znacznych spadków cen większości warzyw, takich jak cebula czy też kapusta biała, które obecnie (ceny z września br.) są o kilkadziesiąt procent tańsze w porównaniu z tym samym okresem w roku poprzednim.

Analitycy BGŻ oceniają, że w ostatnim kwartale br. ceny warzyw prawdopodobnie będą rosnąć, co spowodowane będzie głównie czynnikami sezonowymi. Jednak w przypadku niektórych warzyw znaczny wzrost cen nie jest tak oczywisty.