Nowy tydzień notowań zbóż na giełdzie w Paryżu rozpoczął się od kontynuacji spadków cen zapoczątkowanych w ubiegłym tygodniu wraz z powrotem tendencji umacniania się euro (wczoraj o 0,5 proc. do prawie 1,23 euro/USD). Pszenica potaniała o 0,8 proc. do 16,0 euro/t, natomiast notowania kukurydzy obniżyły się o 1,0 proc. do 154,0 euro/t. Zboża na giełdzie w Chicago nie były notowane (Dzień Martina Luthera Kinga).

Pszenica MATIF, kontrakt marcowy - cena spadła o 0,79 proc. (156,00 euro/t- 650 zł/t).
Wykres 1.


Notowania marcowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Kukurydza MATIF, kontrakt marcowy - cena spadła o 0,96 proc. (154,00 euro/t- 642 zł/t).
Wykres 6


Notowania styczniowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8