Wszystko spowodowane jest rosnącymi cenami żywca, rekompensującymi wzrost cen pasz. Najgorsze wyniki mogą dotknąć jednak sektora prosiąt, ponieważ tam koszty produkcji są najwyższe. Centrum szacuje, że średni wynik dla gospodarstw specjalizujących się w produkcji tuczników wyniesie w tym roku 37 tys. EUR, podczas gdy gospodarstwa hodowlane macior będą musiały się zadowolić wynikiem na poziomie 21 tys. EUR.

Wynik finansowy gospodarstwa jest w dużej mierze uzależniony od stopnia samozaopatrzenia w zboża, który w Danii wynosi średnio 60%. Przeciętna cena rozliczeniowa w 2011 r. szacowana jest obecnie na 1,383 EUR/kg – o 1,6 eurocenta więcej niż prognozowano w marcu br.

W przyszłym roku tendencja wzrostu cen trzody chlewnej powinna się utrzymać, ponieważ ciągle jest obserwowane duże zapotrzebowanie na wieprzowinę ze strony krajów trzecich. Produkcja tego gatunku mięsa w UE jest obecnie stosunkowo wysoka, lecz w II połowie 2011 r. prognozowany jest spadek. W 2012 r. przewiduje się unijną produkcję na poziomie zbliżonym do tegorocznej.