Eksport w I kwartale br. spadł o 6 proc. do 273 tys. ton, a w tym samym czasie jego wartość zmniejszyła się o prawie 9 proc. do 528 mln euro. Do spadku wartości eksportu przyczyniło się też zmniejszenie średniej ceny eksportowanej wieprzowiny o prawie 3 proc.

Mimo 14 proc. spadku wielkości eksportu, największym odbiorcą duńskiej wieprzowiny pozostaje UE. Wzrósł jedynie o 1 proc. eksport do Wielkiej Brytanii, podczas gdy eksport do Niemiec, Polski i Włoch spadł odpowiednio o 14, 11 i 19 proc.

Wzrósł w tym czasie o 15 proc. do 87 tys. ton. eksport do krajów poza UE. Wzrost ten nastąpił przede wszystkim dzięki podwojeniu dostaw do Chin. O 3 proc. wzrósł eksport do Japonii. Podczas gdy wywóz do USA i Australii spadł każdorazowo po 4 proc.

Eksport żywych świń z Danii spadł w I kwartale br. w porównaniu z 2015 r. o 2 proc. do 3,140 mln sztuk, przy czym eksport do Niemiec spadł o 9 proc. do 1,606 mln sztuk, a do Polski był stabilny i wyniósł 1,109 mln sztuk.