Przeprowadzające badania duńskie centrum badań rolniczych poinformowało, że większość ankietowanych rolników we wszystkich segmentach produkcji rolniczej przewiduje zwieszenie produkcji w 2017 r. i oczekuje lepszych wyników finansowych.

Większy optymizm rolników powodują przede wszystkim wzrost cen skupu mleka i wyższe ceny wieprzowiny.

Rolnicy pozytywnie oceniają zakończenie kwotowania mleka i pakiet pomocowy dla producentów oraz podwyższenie górnych granic nawożenia.

Według duńskiego centrum badań rolniczych, gotowość do inwestowania nie idzie u duńskich rolników w parze z rosnącym optymizmem. Przyczyną jest przede wszystkim słaba płynność finansowa gospodarstw. Ponadto centrum uważa, że decyzje inwestycyjne będą podejmowane długo, przez co mogą być spóźnione.