W ciągu 10 lat liczba ich zmniejszyła się o ¼.

Według agencji restrukturyzacji spadek liczby indywidualnych gospodarstw w latach 2006-2016 był nawet większy i wyniósł 31 proc. Nadal jednak stanowią one nadal 86 proc. firm działających w duńskiej branży rolnej.

Jak poinformował duński urząd statystyczny, w ciągu ostatnich dziesięciu lat w branży rolniczej powstało wiele spółek pracodawców i innych naturalnych lub prawnych form działalności. W ciągu dekady 2006-2016 ich liczba wzrosła o ponad 80 proc. do 4683. Te formy przedsiębiorczości są zwykle znacznie większe niż gospodarstwa indywidualne.

W 2016 r., mimo, że liczba firm działających w ramach nowych form przedsiębiorczości stanowiła tylko 12 proc. ogółu firm branży rolnej, to dysponowały one 1/5 wszystkich gruntów rolnych,1/3 pogłowia świń i 1/5 bydła w Danii.