W porównaniu z 2015 r, liczba aktywnych gospodarstw rolnych prowadzonych na pełny etat spadła do 9768.

W ubiegłym roku działalność pełnoetatową prowadziło jeszcze 2929 gospodarstw z krowami mlecznymi i 2298 produkujących trzodę chlewną. Przyczyny spadku liczby gospodarstw w latach 2015-2016 nie ograniczały się do kryzysu na rynku mleka i wieprzowiny. Część likwidacji gospodarstw wynikała z dobrowolnych decyzji rolników lub w wyniku bankructw.

W tym samym czasie wzrosła o 222 do 18445 liczba firm obsługujących duńskie rolnictwo.