O 1 proc. w tym samym czasie wzrosło pogłowie loch hodowlanych osiągając  1,230 mln sztuk,  z czego loch prośnych  też o 1 proc. do 581 tys. sztuk, a młodych loch o 2 proc. do 190 tys. sztuk.

Liczba prosiąt wzrosła o 2 proc. do 2,520 mln sztuk.

Młodych świń do 50 kg było tyle samo, co przed rokiem, a ich pogłowie liczyło 5,697 mln sztuk, a świń powyżej 50 kg było o 8 proc. mniej, czyli 2,764 mln sztuk.