Spadek pogłowia dotknął również jałówki, których w końcu 2014 r. było 652 tys. sztuk, czyli o 1,3 proc. mniej niż w 2013 r. Pogłowie tych zwierząt jeszcze w 2013 r. było stabilne.

Byków i wołów było w Danii w 2014 r. o 0,3 proc. mniej niż przed rokiem, czyli 258 tys. sztuk.

Całe pogłowie bydła w Danii, wliczając krowy mamki i młode zwierzęta, wynosiło w końcu 2014 r. 1,553 mln sztuk.