W Danii wieprzowina cieszy się dużą popularnością dzięki państwowej pieczęci zatwierdzającej "Bedre Dyrevelfærd". Sprzedaż tych produktów wzrosła o 45 procent w okresie od 2016 do 2017 roku.

Według przedstawicieli przemysłu ubojowego, koncepcja ta jest dobrze przyjmowana przez konsumentów. Udział produktów związanych z dobrostanem zwierząt w sektorze detalicznym wynosi już 25 procent. Detaliści uważają tę koncepcję za sukces.

Duńczycy coraz częściej kupują wieprzowinę z pieczęcią. Udział jej stanowi już 22 procent całkowitej sprzedaży wieprzowiny. W Danii konsumenci potwierdzają gotowość do przyjęcia wyższej  ceny za produkty związane z dobrostanem zwierząt.

Sukces wiąże się między innymi z nieoczekiwanie szybkim wzrostem świadomości. Już 49 procent Duńczyków zna pieczęć.

Wiarygodność oznaczenia pieczęcią według badania wynosi 67 procent.