Dodatek w tej wysokości ma być wypłacany do 2021 roku.

Wprowadzenie dodatku ma umożliwić Danish Crown zwiększenie przyszłych dochodów właścicieli firmy.

Jednym z największych wyzwań stojących przed Danish Crown jest spadek dostaw świń rzeźnych o 2-3 proc. rocznie.

Rozdrobnienie dostaw żywca podnosi koszty firmy.

Zagwarantowanie cen rozliczeniowych jest atrakcyjne dla właścicieli spółdzielni Danish Crown produkujących świnie w Danii.

Wzrost podaży żywca świń ma też doprowadzić do tworzenia nowych miejsc pracy w rzeźniach.