Jednak oceny obecnej sytuacji i przyszłych oczekiwań są bardzo różne. Chociaż rolnicy wyraźnie lepiej oceniają swoją obecną sytuację gospodarczą niż w grudniu, przyszłe oczekiwania nadal spadają do nowego niskiego poziomu.

Wartość wskaźnika barometru gospodarki rolnej jest nieco wyższa i wynosiła 10,8 w marcu 2022 r. w porównaniu do 8,8 z poprzedniego badania w grudniu 2021 r. Wartość wskaźnika odzwierciedla ocenę aktualnego rozwoju gospodarczego oraz oczekiwania, co do przyszłego rozwoju gospodarczego.

Niewielki wzrost chęci do inwestowania

Przy nieznacznej poprawie nastrojów gospodarczych skłonność niemieckich rolników do inwestowania nieznacznie wzrosła z roku na rok. Odsetek rolników planujących duże inwestycje w ciągu najbliższych sześciu miesięcy wynosi 35 proc. (rok poprzedni: 34 proc.).

Przewidywany wolumen inwestycji szacowany jest na 4,9 mld euro (rok ubiegły: 4,4 mld euro). Zwłaszcza w dziedzinie energii odnawialnej, ale także w przypadku maszyn, rolnicy inwestują więcej. Inwestycje w budynki gospodarcze i inwentarskie utrzymują się na stosunkowo niskim poziomie 1,6 mld euro.

Średnia płynność operacyjna nadal nieco się poprawiała. W marcu 2022 r. 14 proc. ankietowanych rolników stwierdziło, że ich sytuacja gotówkowa jest napięta lub bardzo napięta. Odsetek ten jest szczególnie wysoki wśród gospodarstw zajmujących się produkcją zwierzęcą (32 proc.).

Wysokie ceny nakładów obniżają nastroje gospodarcze

W skali ocen od 1 do 5 obecna sytuacja gospodarcza oceniana jest średnio, na 3,02 jako istotnie korzystniejsza niż perspektywy na przyszłość o wartości 3,38. Oczekiwania na przyszłość pogorszyły się, zwłaszcza w produkcji zwierzęcej, ale także w firmach zajmujących się produkcją pasz. Nastroje gospodarcze pogarszają przede wszystkim wysokie ceny nawozów, energii i pasz. Z drugiej strony pozytywnie wpływają wyższe ceny otrzymywane przez producenta za zboże, mleko, bydło i trzodę chlewną.

Pandemia koronawirusa nadal ma wpływ

Obecny rozwój pandemii COVID nadal odciska swoje piętno na rolnictwie. W marcu 2022 r. 9 proc. ankietowanych rolników uważało, że kryzys koronawirusa wpływa na ich pracę, dlatego 13 proc. chciało odłożyć planowane inwestycje na czas nieokreślony. Podczas gdy 12 proc. rolników twierdzi, że ponieśli straty w sprzedaży w wyniku pandemii, 11 proc. zakłada, że ​​pojawiły się nowe możliwości sprzedaży związane z pandemią. 18 proc. firm podziela ocenę, że sytuacja związana z pandemią nadała rolnictwu wyższy priorytet w społeczeństwie.