Rolnictwo i leśnictwo dysponuje według raportu sytuacyjnego 28,9 mln ha gruntów ornych, łąk i lasów. To prawie 81 procent powierzchni Niemiec.

16,7 mln hektarów, a więc prawie połowa obszaru Niemiec jest wykorzystywana w rolnictwie.

Największą jej część (11,8 mln hektarów) stanowią użytki rolne, a 4,7 mln hektarów to trwałe użytki zielone.

Zboża rosną na powierzchni 6,3 mln hektarów użytków rolnych. Pszenica jest szczególnie popularna i uprawiana jest na powierzchni 3,2 mln hektarów.

Według DBV, uprawa kukurydzy na kiszonkę nadal prowadzona jest na 2,1 mln hektarów.

Obecnie w Niemczech odłogowanych jest 310 tys. hektarów gruntów.

Według niemieckiego urzędu statystycznego, zmniejsza się tempo wzrostu wykorzystania gruntów w związku z zabudową i budową dróg, ale nadal rośnie o 62 ha dziennie, czyli tyle, co średnia w latach 2014-2016.

Według niemieckiego związku rolników, obszar zbudowany dla celów osadniczych i transportowych wzrósł o 1,05 mln hektarów od 1992 roku.

W latach 1992-2016 r. powierzchnia użytków rolnych zmniejszyła się o około 1,247 mln ha.