DBV proponuje krótko- i średnioterminowe środki mające na celu zabezpieczenie dostaw żywności i ograniczenie kosztów.

Rosyjska wojna agresywna przeciwko Ukrainie ma ogromne negatywne konsekwencje dla światowych dostaw żywności. Jako korzystne lokalizacje rolnicze i jako główni eksporterzy zbóż, Niemcy i UE dzielą globalną odpowiedzialność za globalne dostawy żywności. Ten potencjał trzeba wykorzystać w dłuższej perspektywie – podkreślił zastępca sekretarza generalnego DBV.

DBV uważa, że pilnie potrzebne są następujące środki w celu stabilizacji niemieckiej i europejskiej produkcji rolnej:

  • Klasyfikacja dostaw gazu dla żywności i rolnictwa, jako systemowo ważnych w przypadku kryzysu dostaw
  • Większa elastyczność finansowania WPR od 2023 r. (specyfikacje dotyczące płodozmianu i ugorów)
  • Program promocji płynności nieoprocentowanych kredytów obrotowych, zwłaszcza na nawozy, pasze i paliwo
  • Przegląd antymonopolowy cen nawozów

W swoim opracowaniu DBV analizuje różne scenariusze kryzysowe w związku z wojną na Ukrainie, a następnie wymienia priorytetowe środki zabezpieczenia dostaw na rok żniw 2023. Wreszcie wymienia średnio- i długoterminowe środki zabezpieczenia żywności.