Globalna produkcja cukru według Green Pool (GP) ma być niższa od zużycia o 5,28 mln t w sezonie 2016/17, a we wcześniejszym o 7,52 mln t. Trzy miesiące wcześniej GP zakładało deficyt odpowiednio 5,8 i 8,39 mln t.

W przypadku bieżące sezonu i prognoz GP redukcja deficytu spowodowana jest głównie przekonaniem, że wysokie obecnie ceny cukru wyhamują tempo wzrostu cukru na świecie i jego konsumpcja będzie mniejsza, niż początkowo zakładano, informuje FAMU/FAPA. Dla sezonu 2015/16 korekta dotyczy zarówno produkcji, jak i spożycia. Zużycie obniżono o 430 tys. t, a produkcję podniesiono o 440 tys. t.

Inne firmy analityczne zakładają, że sezon 2015/16 na światowym rynku cukru będzie deficytowy. F.O. Licht wskazuje na deficyt na poziomie 9,5 mln t, a w sezonie 2016/17 prognozuje na 8,1 mln.t. Nieco niższy w tym sezonie deficyt cukru zakłada ISO, który według ostatnich prognoz wyniesie 4,83 mln t, natomiast w sezonie 2016/17 ma być na poziomie 6,19 mln t.