KE przewiduje dalsze dobre perspektywy eksportu szczególnie dla pszenicy zwyczajnej, której UE jest dużym eksporterem netto.

Wykorzystanie kukurydzy na bioetanol wzrośnie z ok 5 proc. do 14 proc. do 2023 roku - kosztem zużycia tego gatunku zbóż na cele żywnościowe, które zmniejszy się z 78 proc. do 67 proc.

Oczekuje się jednak, że wykorzystanie na cele żywnościowe oraz przemysłowe wzrośnie po roku 2016, po tym jak zniesione zostanie kwotowanie produkcji izoglukozy.

Mimo, że obserwowany będzie szybszy wzrost produkcji kukurydzy niż w przypadku innych gatunków zbóż, nadal całkowita ilość kukurydzy w UE będzie znacznie poniżej zapotrzebowania, dlatego przewiduje się, że UE pozostanie importerem netto.

Obecnie, jak podaje KE, trwa regeneracja na unijnym rynku zbóż po trudnym sezonie 2012/13, o czym świadczy zwiększona produkcja w 2013 roku, jednak wskaźnik zapasów w stosunku do potrzeb na rynku unijnym dla większości zbóż pozostanie poniżej średniej z ostatnich 10 lat.